Rodjen sam 29. Februara 1980. u Pančevu, gde sam i odrastao.
Završio sam Gimnaziju "Uroš Predić" u Pančevu, i iste godine upisao sam ETF, u Beogradu. Posle pet godina na studijama zastao sam na ispitu Matematika 3 ( poslednji ispit na drugoj godini ). Proveo sam godinu dana radeći u Računarskom centru ETF-a, a posle toga došla je i vojska.
2010 godine u Januaru (školska 2009/2010) prebacio sam se na Visoku školu Elektortehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, gde sam diplomirao 2011.
Iste godine počeo sam da radim kako web developer (.Net) u Beogradu. Prvenstveno radim u ASP.Net-u kao FrontEnd-u i C# u BackEnd-u. Trenutno radim na CMS Software-u (Content management system) EPIServer.
Od programskih jezika najviše sam se skoncetrisao na "core" Objektno orjentisane jezike, odnosno CSharp(C#) i Java. Prilično se dobro snalazim u oblastima programiranja koje smatram opstom kulturom svakog ko se bavi programiranjem, a to su: HTML, Javascript, Css, XML, SQL, Photoshop..
Takodje radio sam C++, PHP, FlashActionScript 2 i JavaWeb(jsp/servleti). Znanje je na nivou studentskog + malo samostalnog rada.